Åtgärder gällande betalningar

Viktigt om du:

  • inte betalar arrende/föreningsavgift i tid kostar det dig 150:- extra
  • inte stängt av vattnet vid vattenöppningen kostar det 500:-
  • inte hämtat din trädgårdstunna 3 dagar efter tömning kostar det 200:-
  • inte deltagit på två städdagar kostar det 500:-
  • inte åtgärdat tillsägelser från styrelsen kostar det 500:-
  • bygger utan att fått godkänt för såväl styrelsen som kommunen kostar det dig 5.000:-
  • inte meddelar adressändring  debiteras 150:- då räkning inte betalas i tid.
  • lyfter gånggrind under låst tid  debiteras 500:-
  • har låst kolonistugans grind vid vattenöppning debiteras 500:-