Kontakt

E-post styrelsen

jagershill3@gmail.com

Sms styrelsen

0733748423

Ordförande

Peter Johansson (Kol 58)

Kassör

Bozena Holmqvist  (Kol 75)

Sekreterare

Martin Eek (Kol 63)

Ledamot

Saeid Torabi

Ledamot

Marcus Cawood

Ledamot

Freddie svensson

Suppleanter

Jonna Kimsdotter

Timo Jääskeläinen

Fritids- & Festkommitté

Eva Arvidsson

Christina Kac

Uthyrning Klubbstuga

Kristian Persson (Kol 2)

Revisorer

Vakant

Revisorsuppleant

Per Jerling

Joakim Cronmalm

Markägare

Jägershill 3: Sonja Sönne
Grålägevägen 14, 260 40 Viken
Tel: 042-23 85 41   Mobil: 0706-33 02 71

Övriga Jägershill-kolonier

Jägershill 1: Stefan Malmroos

Jägershill 2: Jill Thysell Axelsson

Jägershill 4: Christina Larsson