Kontakt

E-post styrelsen

jagershill3@gmail.com

Sms styrelsen

0733748423

Ordförande

Peter Johansson (58)

Kassör

Bozena Holmqvist  (Kol 75)

Sekreterare

Freddie Svensson(39)

Ledamot

Saeid Torabi(20)

Ledamot

Marcus Cawood

Ledamot

Jonna Kimsdotter

Suppleanter

Timo Jääskeläinen

Jerry Larsson 

Fritids- & Festkommitté

Eva Arvidsson

Uthyrning Klubbstuga

Kristian Persson (2)

Revisorer

Lena Andersson
Susanne Rosvall

Markägare

Jägershill 3: Sonja Sönne
Grålägevägen 14, 260 40 Viken
Tel: 042-23 85 41   Mobil: 0706-33 02 71

Övriga Jägershill-kolonier

Jägershill 1: Stefan Malmroos

Jägershill 2: Jill Thysell Axelsson

Jägershill 4: Christina Larsson