Om Jägershill 3

Jägershill 3 är ett koloniområde som är beläget på Jägersro i Malmö, med gångavstånd till Coop Stormarknad, EKO-hallen och Jägersro Trav&Galoppbana.

Koloniområdet har 75 stugor i olika storlek och utseende och är endast avsedda för sommarboende. Området har tillgång till kommunalt vatten och el. Vattnet är inkopplat i början av April till slutet av Oktober.

Stadigvarande boende är endast tillåtet under den period som vattnet är påkopplat i området!

Halva grinden i alla gångar låses då vattnet stängs för säsong. Därför att bilkörning vintertid ej är tillåtet!

Hushållscontainer tas bort när vattnet stänges!

Bilparkering med hyrda platser finns i anslutning till området.

I anslutning till parkeringen finns en idrottsplats med fotbollsplan,  boulebanor .

Under sommarmånaderna så har vi olika typer av aktiviteter för såväl ungdomar som vuxna mellan övriga koloniföreningar inom Malmö.

Översiktsplan

Blå markering är vårat koloniområde, Jägershill 3.
Orange markering avser grannområdet Jägershill 4.
(klicka för större översiktsbild. Stug-nummer finns angivet!)

Orienteringstavla Jägershill 3 och Jägershill 4